Recordatorio de cambio de entidade sanitaria en Muface

A posibilidade de realizar o cambio de entidade sanitaria para titulares, no que estarán incluídas no seu caso as súas persoas beneficiarias, exércese libremente durante o mes de xaneiro, polas canles establecidas:

Convén lembrar que desde a entrada en vigor do presente Concerto de Asistencia Sanitaria, quedou suprimida a permuta de xuño.  A posibilidade de cambio extraordinario continuará nas mesmas condicións e coa mesma regulación que ata o de agora.

Máis información, na web de MUFACE.

Información adicional: