Publicada a relación definitiva de persoas propostas para integración e excluídas no proceso de integración do PTFP no corpo de Secundaria

Resolución

‌ Listaxe de persoas propostas para integración

‌ Listaxe de persoas excluídas

‌ Listaxe de PTFP en servizo activo a 19/01/21 e nomeados funcionarios de carreira de PES dende o 19/01/21 e con anterioridade ao 10/11/22

‌ Listaxe de PTFP en servizo activo a 19/01/21 e xubilado con anterioridade ao 10/11/22

‌ Listaxe de PTFP en servizo activo dende o 19/01/21 e con anterioridade ao 10/11/22 e nomeado funcionario de carreira de PES con anterioridade ao 19/01/21

‌ Na web da Consellería

A Comisión designada no procedemento para a integración do profesorado do corpo de profesores técnicos de formación profesional no corpo de profesores de ensino secundario, aprobou e publicou a Resolución do 11 de abril de 2023, na que se inclúe a relación definitiva de persoas que se propoñen para a súa integración no novo corpo docente, así como daquelas que se exclúen definitivamente.