Publicadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no concurso-oposición de 2023

Resolución

‌ Persoas admitidas

‌ Persoas excluídas

‌ Persoas non exentas de galego (primaria)

‌ Persoas non exentas de galego (secundaria)

Prazo de reclamación: un mes para recurso de reposición, dous meses para recurso contencioso administrativo no xulgado, a contar dende o 13 de abril de 2023.

‌ Na web da Consellería

Hoxe, 12 de abril de 2023, publicáronse as listaxes definitivas das persoas admitidas e excluídas nos procedementos selectivos de ingreso aos corpos de PES, profesores especialistas en sectores singulares da FP, de EOI, de música e artes escénicas, de artes plásticas e deseño e de mestres. A resolución inclúe as listaxes de persoas admitidas e persoas excluídas, así como as persoas non exentas de galego tanto en primaria como en secundaria. Tamén se informa que o prazo de reclamación é de un mes para recurso de reposición e dous meses para recurso contencioso administrativo no xulgado, a contar dende o día 13 de abril de 2023.

‌ Orde da convocatoria das oposicións

‌ Primeira corrección de erros da orde (23/12/2022)

‌ Segunda corrección de erros da orde (12/01/2023)

‌ Terceira corrección de erros da orde (11/04/2023)