Publicada a orde do acordo entre a Xunta e CCOO para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa

ORDE do 22 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais UGT, CC.OO. e CSIF para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, para o persoal funcionario.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221128/AnuncioG0597-211122-0003_gl.html