Acordo entre a Xunta e CCOO para o establecemento do complemento do desempeño no posto de traballo

O Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT para o establecemento do complemento de desempeño do posto de traballo para o persoal laboral da Xunta de Galicia contou co voto a favor das organizacións sindicais CC.OO. e UGT na Comisión Superior de Persoal do 28 de outubro de 2022, sinatura que tivo lugar coas organizacións sindicais o 22 de novembro de 2022.

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221128/AnuncioG0597-211122-0004_gl.html