Publicada a listaxe de excluídos/as do complemento de desempeño (PSEC)

Resolución e listaxe de excluídos/as 

Prazo de un mes para recurso de reposición, perante o conselleiro, e prazo de dous meses para recurso contrencioso-administrativo, no xulgado, a contar desde o 15 de abril de 2023.