PIALE (Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras)

Resolución definitiva (10/06/2024)

Información adicional

MODALIDADE CURSOS: As empresas adxudicatarias contactarán coas persoas admitidas a próxima semana para a organización das estadías. 

MODALIDADE INTEGRACIÓN: As empresas adxudicatarias contactarán coas persoas admitidas en setembro 2024 para a organización das estadías. 

Novidades sobre o PIALE: