Novos importes para gastos por aloxamento e manutención e polo uso de vehículos

Consecuencia do Acordo Marco para unha administración do século XXI, asinado en 2022 por CCOO co goberno estatal.

 Resolución

  • Uso de vehículo particular: 0,26 € por quilómetro
  • Axudas de custo por aloxamento e por manutención:

Táboa de axudas de custo