Instrucións para o curso académico 2023/24 en infantil, primaria, secundaria e bacharelato

Resolución (DOG)

Ditanse instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria e bacharelato para o curso 2023/24 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. A resolución aplícase aos centros sostidos con fondos públicos onde se imparten estas ensinanzas.