Escribe un correo electrónico ao Ministerio de Educación para esixir un modelo de acceso á función pública docente xusto

Todas aquelas persoas que aspiran a unha praza na función pública docente queremos lembrar ao Ministerio de Educación as nosas esixencias de cara á oferta de emprego público extraordinaria que se realizará nos vindeiros anos. Descarga o modelo de carta e envíallo por correo eléctrónico a Íñigo Méndez de Vigo e demais membros do MECD