Concursos extraordinarios de estabilización (PSEC): DOG do 26 de decembro de 2022

Convocatorias de concursos extraordinarios de estabilización de PSEC para varios corpos e categorías:

 Convocatoria do corpo superior da Administración xeral de Galicia, corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral de Galicia (A1) e categorías 19, 32, 38 e 40 do grupo I de persoal laboral da Xunta de Galicia

 Convocatoria do corpo de xestión da Administración xeral de Galicia, corpo facultativo de grado medio da Administración especial da Administración xeral de Galicia (A2) e categorías 3, 5, 6, 9, 35 e 39 do grupo II de persoal laboral da Xunta de Galicia e persoal propio do Cixtec (grupo II)

 Convocatoria do corpo administrativo da Administración xeral de Galicia, corpo de axudantes de carácter facultativo da Administración especial da Administración xeral de Galicia (C1), corpo de técnicos de carácter facultativo de administración especial da Administración xeral de Galicia (B) e categorías 3, 12, 15, 34, 36, 37, 43, 52, 54, 54B, 66, 71, 94, 98, 100, 101, 103, 104 do grupo III de persoal laboral da Xunta de Galicia e persoal laboral propio do Cixtec (grupo III)

 Convocatoria do corpo auxiliar da Administración xeral de Galicia (C2), corpo de auxiliares de carácter técnico da Administración especial da Administración xeral de Galicia (C2) e categorías 7, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37 e 39 do grupo IV de persoal laboral da Xunta de Galicia

 Convocatoria da agrupación profesional de persoal funcionario da Xunta de Galicia, na escala de persoal subalterno da Xunta de Galicia e na escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais da Xunta de Galicia, e categorías 10B, 10C, 14 e 14A do grupo V de persoal laboral da Xunta de Galicia