Convocatoria do concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos

Prazo de presentación de solicitudes: 15 dias habiles dende o día seguinte en publicación en DOG (polo tanto do 10 ao 28 de abril, ambos incluídos). ‌ ORDE do 24 de marzo de 2023 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do … Ler máis

Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos

  • Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles (ata o 24 de maio incluído)
  • O modelo de solicitude estarà disponible so sitio edu.xunta/cxt e se poderà achegar en calquera lugar dos recollidos no artigo 16 da lei 39/2015:  Rexistro da Xunta ou das súas delegacións territoriais, calquera outro rexistro de administracións públicas, oficina de correos, sede electrónica da Xunta de Galicia
  • Preme para acceder á orde no DOG