Apertura de listas de sustitución en varias especialidades e corpos

Prazo de presentación de solicitudes: desde MAÑÁ mércores día 22 de marzo ata o martes 4 de abril de 2023, ambos incluídos.

Especialidades dos corpos de profesores de ensino secundario e do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional:

 • Ensino secundario
  • Francés
  • Informática
  • Sistemas electrónicos
  • Sistemas electrotécnicos e automáticos
 • Formación profesional
  • Equipos electrónicos
  • Instalacións electrotécnicas
  • Sistemas e aplicacións informáticas
  • Soldadura

‌ Resolución

‌ Máis información, na páxina da Consellería

Especialidades dos corpos de profesorado de escolas oficiais de idiomas e profesorado de música e artes escénicas:

 • Escolas oficiais de idiomas
  • Árabe
  • Chinés
  • Italiano
  • Xaponés
 • Música e artes escénicas
  • Instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco
  • Danza aplicada á arte dramática
  • Dramaturxia
  • Espazo escénico
  • Literatura dramática
  • Técnicas escénicas
  • Técnicas gráficas

‌ Resolución

‌ Máis información, na páxina da Consellería

Especialidade de lingua estranxeira francés do corpo de mestres

‌ Resolución

‌ Máis información, na páxina da Consellería