A Audiencia Nacional desestima o recurso contra o Acordo para a Mellora do Emprego Público asinado no 2017

A sentenza da sala do contencioso-administrativo da Audiencia Nacional é unha resolución esperada na contundencia dos seus termos e que unha vez máis, dá a razón ao sindicato avalando o proceso de estabilización e declarando que a fixeza  se acada mediante o concurso-oposición. Desde CCOO confiamos en que cese dunha vez o engano e a tensión á que se está sometendo o persoal con falsas promesas, sen fundamento xurídico ningún, deixando de poñer trabas á oportunidade que ofrece o Acordo ao conxunto do persoal temporal, incluído o de maior precariedade, de adquirir estabilidade no emprego.

 ver infórmaTE