A administración confirma na Mesa Sectorial que as oposicións comenzarán o día 23 de xuño

Na Mesa Sectorial​ a administración traslada que o acto de presentación será o día 23 de xuño.
No corpo de mestres a primeira proba celebrarase o día 23 de xuño.
Nos corpos de secundaria a primeira parte da primeira proba será o día 23 de xuño e a segunda parte terá lugar o día 27 de xuño.
A proba de galego, non esta confirmada pero barallaban a data do 18 de xuño.