Toda a información da Comisión de persoal do 16 de maio de 2023 (PSEC)

‌ infórmaTE

Na xuntanza da Comisión de Persoal, destacaron varios temas de relevancia. Entre eles, mencionouse a próxima convocatoria de procesos selectivos para a categoría de educador/a. Ademais, informouse que neste mes realizaranse os pagos correspondentes á carreira profesional para aproximadamente 1000 persoas pendentes. Tamén se anunciou que na próxima reunión vaise considerar a posibilidade da apertura dun novo prazo para solicitar a carreira profesional, proporcionando así unha oportunidade adicional para aqueles que desexen acceder aos graos I e II extraordinarios. Noutra orde de asuntos, mencionouse a publicación dos listaxes de admitidos para a convocatoria da lei 20/21, cos detalles sobre a obrigatoriedade de realizar ou non a proba do CELGA.