Reunión do Consello Xeral de MUFACE do 19 de decembro de 2023

O 19 de decembro tivo lugar a reunión do último Consello Xeral de MUFACE de 2023. O balance do ano, o peche exercicio orzamentario, o seguimento do Plan MUFACE Avanza terceiro trimestre 2023, a súa prórroga e o Plan Anual 2024, a convocatoria de axudas asistenciais e a axuda a Vítimas de Violencia de Xénero, foron algúns dos temas abordados durante a cita.

Desde CCOO volvimos a intervir en todos os temas, reiterándonos nas denuncias que facemos en cada Consello: necesidade dun proceso de diálogo real sobre o financiamento de MUFACE para garantir a calidade do servizo, pois entendemos que o orzamento é insuficiente e, por tanto, unha das principais causas dos recortes nos cadros médicos, a eliminación de clínicas e especialidades médicas, etc.

Tamén na nosa esixencia de acabar con algunhas discriminacións que padecen as e os mutualistas de MUFACE, como é a discriminación dos/as xubilados/as no pago dos medicamentos fronte aos/as beneficiarios/as do Réxime Xeral da Seguridade Social, que se resolvería mediante a homologación ao sistema xeral co consecuente financiamento por parte do Estado; ou a discriminación que se produce con respecto aos seguros privados (se dis que pertences a unha compañía concertada con MUFACE, non che dan o mesmo servizo nin o tempo para concedercho é o mesmo).

Outras cuestións de interese tratadas das que pedimos información:

  1. Sobre as noticias aparecidas relativas á desaparición de MUFACE, como opinamos desde CCOO, afirman con contundencia que son só rumores interesados. Non hai nada respecto diso. Non hai por parte do novo Goberno ningún interese en acabar con este modelo.
  2. Mutualidade de Primaria. Co envío masivo de certificados senten xerar expectativas aos/ás mutualistas que no seu momento cotizaron á Mutualidade de Primaria, pero que non teñen ningunha información respecto a se a sentenza da Mutualidade Laboral de Banca lles afecta ou non.
  3. Receita electrónica. Pretenden que en 2024 se implante, de forma progresiva, a unha autonomía por mes, finalizando no primeiro trimestre de 2025. Así, podemos adiantar que en xaneiro e febreiro de 2024 instaurarase en Navarra e Murcia, respectivamente.
  4. Parte e historial electrónicos. Implantación definitiva para o primeiro semestre de 2024.
  5. Desde CCOO incidimos de maneira especial nas axudas a mulleres vítimas de violencia de xénero. Como xa informamos, o prazo de solicitude finalizou o pasado 15 de novembro. A este respecto, cabe destacar que se recibiron 128 solicitudes de axuda, das cales se estimaron o 59%, cun gasto previsto de 110.000 euros. No 34% dos casos, as solicitantes teñen fillos e fillas que xa son beneficiarios/as de MUFACE. Nos casos nos que se estimou a axuda, este feito permitiu incrementar a súa contía en 1.000 euros máis por cada un deles. Ao tratarse da primeira convocatoria deste tipo de axudas, aínda non constan datos de referencia cos que poder realizar unha comparativa, pero cabe destacar que se recibiron máis solicitudes das que nun principio se esperaba. Sirva como análise que este dato é especialmente significativo, tendo en conta a brevidade do prazo de presentación de solicitudes que se puido establecer nesta primeira convocatoria.
  6. A tarxeta AA (Accesibilidade e Acompañamento) da que gozan os/as beneficiarios/as da Seguridade Social, para pacientes que presentan situacións de maior vulnerabilidade e que poden ter impedimentos para o acceso aos servizos, e para garantirlles unha asistencia adecuada ás súas necesidades. A petición nosa, están a traballar para expedila tamén aos/as mutualistas de MUFACE.