Retribucións do PSEC, provisionais ata a nómina de abril ou maio

Velaquí podes consultar a revista TE con todas as retribucións do PSEC, actualizada despois da suba retroactiva do 0,5% que recibimos na nómina de febreiro. Está pendente a suba do 2% do ano 2024, que recibiremos, tamén retroactivamente, na nómina de abril ou maio.

Consulta tamén os cadros resumo, para persoal funcionario e para persoal laboral.

Persoal funcionario:

Persoal laboral: