Relación de persoal admitido e excluído en certas listas de interinidades e substitucións. Procedemento ED003A. (Actualizado a 26 de febreiro)

Velaquí podes consultar as listas de interinidades e substitucións nas seguintes especialidades:

1. Corpo de profesores de ensino secundario (590):

 

2. Corpo de profesores técnicos de formación profesional (591):

  • 591202 Equipamentos electrónicos :  Excluídos,   Baremo   
  • 591204 Fabricación e Instalación  de Carpintería e moble :  Excluídos,   Baremo   Resolución Definitiva
  • 591205 Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos :  Excluídos,   Baremo   Prazo de reclamacións: ata o 3 de marzo
  • 591206 Instalacións electrotécnicas: :  Excluídos,   Baremo  
  • 591211 Mecanizado e mantemento de Máquinas :  Excluídos,   Baremo   Resolución Definitiva
  • 591222 Procesos de Xestión Administrativa :  Excluídos,   Baremo   
  • 591227 Sistemas e aplicacións informáticas:  Excluídos,   Baremo    Resolución Definitiva

 

3. Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas (594):

 

4. Corpo de Mestres

  • 597033 Lingua estranxeira: Francés :  Excluídos  Relación Definitiva