Relación de persoal admitido e excluído en certas listas de interinidades e substitucións (Actualización a 12 de marzo de 2021)

 CORPO de PES

 Filosofía  Relación Definitiva

 Latín  

 Grego  

 Lingua Castela e literatura   Baremo Relación Definitiva

 Francés  Relación definitiva

 Informática  Relación definitiva

 Lingua e Literatura galegas  

 Matemáticas Relación definitiva

 Asesoría e Procesos de imaxe persoal Resolución definitiva

 Organización e procesos de mantemento de vehículos  Resolución definitiva

 Organización e Proxectos de fabricación mecánica. Resolución definitiva

 Procesos de diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos Resolución definitiva

Procesos Sanitarios Resolución Definitiva

‌Procesos e produtos en madeira e moble

Procesos de Produción agraria 

 Futbol  Baremo  Resolución Definitiva

 CORPO de PTFP

  Sistemas Informáticos  Relación definitiva

  Mantemento de Vehículos 

  Cociña e pastelaría  Relación definitiva

  Patronaxe e confección Relación definitiva

  Soldadura Relación definitiva

  Servizos de Restauración Relación definitiva

  Fabricación e instalacións de Carpintería e moble. Relación definitiva

 Peiteado  

 Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico. Resolución definitiva

  Laboratorio. Resolución Definitiva

  Procedementos sanitarios e asistenciais 

  Técnicas e procedementos de Imaxe e Son

  Estética. Relación Definitiva

 CORPO de PMUS e AAEE

  Fagot  Relación definitiva

  Fundamentos de Composición  Relación definitiva

 Clave  Baremo  Relación definitiva

 Contrabaixo  Baremo  Relación definitiva

 Percusión  Baremo  Relación definitiva

 CORPO de PEOI 

  Chinés, Italiano, Xaponés Relación definitiva

  Inglés Relación definitiva

 CORPO de MESTRES

 Música Relación Definitiva

 Pedagoxía Terapeútica  Relación definitiva

 Audición e linguaxe.  Relación definitiva