Publicadas listaxes provisionais de persoas admitidas no proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno

A listaxe de persoas admitidas e excluídas pódese consultar no portal web de Función Pública.

O prazo para que as persoas excluídas, ou que non figuren, reclamen son dez días hábiles contados a partir do día 21 de febreiro (incluído).

 Resolución en PDF