V Convenio Colectivo

Acordo da Dirección Xeral da Función Pública e das organizacións sindicais CIG, CC OO, CSIF e UGT para o recoñecemento do tempo do servizo militar para o cómputo dos trienios do persoal laboral do V convenio colectivo da Xunta de Galicia
Instrucións necesarias para unha correcta aplicación do Acordo para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia
Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CIG e CC OO, relativo á aplicación ao persoal do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia do réxime de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario
Resolución do 5 de agosto de 2010 da DX de Relacións Laborais pola que se dispón o rexistro e a publicación no DOG do acordo do comité intercentros polo que se modifica o texto do V Convenio colectivo único para persoal laboral da Xunta de Galicia
Resolución do 20 de outubro de 2008 da DX de Relacións Laborais pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación no DOG do convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia