Previsión de convocatorias de procesos selectivos a desenvolver en xuño de 2021 (Persoal Laboral)

Publícase a previsión das datas e lugares nos que está previsto que se realicen os procesos selectivos que non puideron desenvolverse regularmente como consecuencia da pandemia ocasionada polo covid-19.

Ditos procesos poderán celebrarse en distintas sedes e a súa distribución virá determinada polo número de aspirantes de cada proceso e polo enderezo reflectido na súa solicitude, así como a quenda ou a opción á que son convocadas. As tres sedes poderán ser:

  • SILLEDA: Feira Internacional de Silleda, Recinto Feiral, s/n – 36540 Silleda

  • LUGO: Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, Av. dos Deportes, s/n, 27004 Lugo

  • VIGO: IFEVI. Avda. do Aeroporto, 772. 36318 Vigo

As datas son: