Preguntas para impugnar do exame do 30 de setembro (Grupo V – Limpeza – Camareira limpadora, agora grupo AP)

Só para persoal do grupo V (Limpeza – Camareira limpadora), agora grupo AP

O prazo remata hoxe ás 12 horas da noite

Instrucións:

1. Entrar no FIDES.
2. Entrar en Procesos selectivos e aí xa pon Presentar alegacións.
3. Cubrir e presentar.

Mandamos varias. Cada quen que mande o que lle interese.

Preguntas para impugnar:

Descargar todas nun ZIP comprimido

Descargalas unha a unha (Formato Word):