Persoas admitidas e excluídas en procesos extraordinarios de estabilización da Lei 20/2021, sistema de concurso (PSEC)

  • Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
  • Corpo de auxiliares de carácter técnico da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo C2)

 Resolución