Nota informativa para subsanar a exclusión nas listas provisionais dos procesos selectivos (PSEC)

‌ Nota informativa

En relación ás listas provisionais de persoas admitidas e excluídas nos procesos selectivos, na nota infórmase sobre a posibilidade de emendar determinadas causas de exclusión. Enuméranse diferentes motivos, como ter a acreditación de identidade caducada, non cumprir a condición de familia numerosa ou discapacidade ou non acreditar o motivo de exención da taxa, entre outros.

Para emendar esas causas, establecense dúas formas: a primeira consiste en presentar a documentación xustificativa correspondente, como o DNI, o certificado de familia numerosa, discapacidade, demandante de emprego, etc. A segunda opción, no caso de non poder acreditar a exención da taxa, é ingresar a parte que falta do importe total da taxa.

As alegacións e a presentación da documentación xustificativa deben realizarse a través da aplicación informática FIDES. Non se aceptarán alegacións realizadas por outros medios. Para obter máis información, recoméndase consultar o sitio web oficial.