Listas definitivas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia de determinados grupos e categorías

Grupo I, categorías 2 (médico e outras), 6 (titulado/a superior psicólogo/a) e 11 (titulado/a superior pedagogo/a); grupo II, categorías 2 (ATS e outras), 6 (educador/a. Profesor/a especial), 11 (fisioterapeuta), 17 (asistente social) e 20 (terapeuta ocupacional); grupo III, categoría 50 (técnico/a especialista en xardín de infancia), e grupo IV, categoría 3 (auxiliar de clínica e outras.

  RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia de determinados grupos e categorías.