Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades de distintos corpos

Publicadas as resolucións do 8 de novembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polas que se convocan procedementos para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades de distintos corpos:

 • Corpo de profesores de ensino secundario (590)
  • 590102 –  Análise e química industrial
  • 590107 –  Informática
  • 590109 –  Navegación e instalacións mariñas
  • 590123 –  Procesos e produtos en madeira e moble
  • 590124 –  Sistemas electrónicos
  • 590125 –  Sistemas electrotécnicos e automáticos
  • 590205 –  Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos
  • 590206 –  Instalacións electrotécnicas
  • 590227 –  Sistemas e aplicacións informáticas
  • 590231 –  Equipos electrónicos
 • Corpo de profesores de música e artes escénicas (594)
  • 594118 –  Dramaturxia e escritura dramática
  • 594130 –  Teoría das artes do espectáculo
  • 594436 –  Danza clásica
  • 594431 –  Viola
  • 594427 –  Trompa
  • 594423 –  Piano
  • 594414 –  Guitarra
  • 594460 –  Linguaxe musical
 • Corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional (598)
  • 598006 –  Patronaxe e confección
  • 598010 –  Soldadura