Convocado proceso selectivo para a agrupación profesional de persoal funcionario da Administración xeral, especialidade de persoal de limpeza e cociña

  • 117 prazas correspondentes aos exercicios 2020 e 2022
  • Acceso libre e quenda de discapacidade
  • Sistema de oposición

 Resolución (DOG)