Concurso de atención preferente

Convocado concurso de méritos específico entre funcionarios de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizo, prazas de escolarización de alumnos de atención preferente.