Baremo provisional do acceso a corpo de CATEDRÁTICOS dos corpos de Secundaria

O persoal concursante poderá presentar reclamación ás puntuacións provisionais no prazo de cinco (5) días hábiles (do 2 ao 8 de setembro) contados desde o día seguinte ao desta publicación na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Publicación das puntuacións provisorias do baremo, agás as subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4, do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas