Apertura de listas de substitución en varias especialidades e corpos

 • Secundaria
  • Grego
  • Informática
  • Sistemas electrónicos
  • Sistemas electrotécnicos e automáticos
  • Instalacións electrotécnicas
  • Máquinas, servizos e produción
  • Sistemas e aplicacións informáticas
  • Equipos electrónicos
 • Escolas oficiais de idiomas
  • Árabe
  • Francés
  • Italiano
 • Catedráticos/as de música e artes escénicas
  • Acordeón
  • Arpa
  • Clave
  • Contrabaixo
  • Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco
  • Instrumentos históricos de corda fretada
  • Viola da gamba
 • Profesores/as de música e artes escénicas
  • Acordeón
  • Arpa
  • Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco
  • Órgano
  • Dicción e expresión oral
  • Baixo eléctrico
  • Guitarra eléctrica