Apertura de listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades

Corpo de profesores de ensino secundario (590):

590007 Física e Química

590016 Música

5900019 Tecnoloxía

590053 Lingua e literatura galega

590107 Informática

 

 

Corpo de Profesorado Técnico de FP

591211 Mecanizado e mantemento de máquinas

591222 Procesos de Xestión Administrativa

591227 Sistemas e aplicacións informáticas
 

Velaquí podes ver a orde coas titulacións que dan acceso ás listas por especialidade