Publicados requirimentos de emenda de documentación, desestimacións e inadmisións do recoñecemento extraordinario do sistema de carreira para o persoal funcionario (PSEC)

Requerimentos de emenda de documentación

Son as solicitudes que non contan cos requisitos exixidos, ben por non ter nada gravado no expediente ou ben por non ser suficientes. No Anexo I está a listaxe de solicitudes que deberán acreditar algún dos criterios exixidos.

O persoal que queira acreditar o cumprimento dalgún dos criterios deberá solicitar a actualización dos méritos que constan no expediente a través do sistema FIDES.

 Resolución (DOG)

Listaxes de solicitudes desestimadas e inadmitidas

‌ Listaxe de solicitudes desestimadas (DOG)

‌ Listaxe de solicitudes inadmitidas (DOG)

Documentación relacionada

ORDE do procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na carreira administrativa para o persoal funcionario