Publicado en DOG: solicitudes rexeitadas para o recoñecemento extraordinario dos graos I e II do complemento de carreira para persoal funcionario (PSEC)

A Resolución desestima certas solicitudes para recoñecemento extraordinario dos graos I e II do sistema de carreira administrativa para o persoal funcionario, xa que non cumpren os requisitos. A posibilidade de solicitar estes recoñecementos foi convocada pola Orde do 25 de novembro de 2022. A listaxe de persoas que non cumpren os requisitos pódese consultar no anexo da Resolución.

A Resolución tamén notifica aos interesados a posibilidade de interpor recurso potestativos de reposición, no prazo de un mes, ou contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, contando desde o día 22 de abril de 2023.

‌ RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2023 pola que se desestiman determinadas solicitudes de recoñecemento extraordinario dos graos I e II do sistema de carreira administrativa para o persoal funcionario.