Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas da lista da agrupación profesional da Administración xeral, especialidade de persoal de limpeza e cociña

Resolución (DOG)

As listas poderán consultarse no portal web de Función Pública

Prazo para recurso de alzada: un mes contando a partir do mércores 27 de setembro de 2023.