PROCEDEMENTO PARA A RECLAMACIÓN DAS CANTIDADES RETIDAS INDEBIDAMENTE NA PRESTACIÓN POR MATERNIDADE

Ver instrucións da AT e FORMULARIO

Nas instrucións non se establece diferenza entre o tipo de contrato, estamos á espera de confirmación da súa aplicación tamén ao persoal funcionario