O Ministerio remite á Mesa Sectorial Docente do estado os borradores de RD de FP

Convócase unha mesa sectorial extraordinaria o xoves, 16 de maio, para dar trámite de audiencia.

Estes reais decretos foron informados polo Consello Escolar e agora o Ministerio cumpre de maneira rápida o trámite da Mesa Sectorial.

Consulta os borradores de reais decretos