O Ministerio envía ás organizacións sindicais o proxecto de RD de Inspección Educativa

O Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes enviou ás organizacións sindicais o borrador do proxecto de Real Decreto de Inspección Educativa, que ten por obxecto regular os aspectos xerais relativos á inspección educativa e o acceso ao Corpo de Inspectores de Educación.

Consulta o borrador de real decreto

Envía as túas achegas a ensino@galicia.ccoo.es

Tamén podes realizar aportacións directamente na web do Ministerio de Educación.