Modificación parcial da RPT da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

A finalidade esencial da presente proposta de modificación é a de plasmar na relación de postos de traballo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade os postos de traballo correspondentes a aquelas dotacións que se foron cubrindo ao longo dos últimos anos, coa inclusión dos correspondentes complementos segundo convenio, creando postos de traballo alí onde é preciso e suprimindo aqueles que se consideran prescindibles atendendo ás rateos establecidas e, en todo caso, sen que se produza unha diminución da calidade na prestación do servizo público. 

Por outra banda, modifícanse algúns postos de traballo para axeitalos á realidade actual, fundamentalmente no que se refire a xornada de traballo e modifícanse as denominacións dalgúns centros.

PREME PARA VER OS DOCUMENTOS:

Memoria funcional

Anexo ED-M-03-2019 – modificados

– Equivalencias ED-M-03-2019 (20211018)