Fondo de Acción Social 2022 : Axudas para atención a persoas con discapacidade

A solicitude será única, con independencia do número de causantes con discapacidade polos que se solicita a axuda, e xerarase de forma telemática desde a internet http://www.xunta.es/dxfp/fas.htm.
Prazo dentro do 2 ao 13 de maio
Presentarase a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/portada mediante trámite de solicitude xenérica, a través do servizo PR004A

RESOLUCIÓN