Concurso para postos de persoal funcionario docente no exterior

Importante:

  • Contar cunha antigüidade mínima de tres anos como funcionario ou funcionaria de carreira en servizo activo no respectivo corpo docente desde o que se participe no concurso.
  • O prazo de presentación será de quince días hábiles, que comezarán a computarse o día 30 de novembro de 2021.
  • As solicitudes cumprimentaranse unicamente de modo electrónico a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional:  https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/no- universitarios/funcionarios-docentes/concurso.html, que dará entrada ao presente concurso de méritos, debendo cumprimentar a solicitude a través do acceso ao «Servizo En liña». O acceso á sede electrónica debe realizarse con certificado dixital ou ben utilizando como indicador o DNI/ NIE do interesado ou interesada. Non se admitirá ningunha solicitude que non se cumprimentou por este procedemento.