Asignación de portas para o primeiro exercicio de distintos procesos selectivos das oposicións da administración xeral

Funcionarios grupo C2 escala 2059 – ano 2022 – SEC 02
Corpo auxiliar da administración xeral
Listaxe portas (Silleda tarde 01-07-2023)

Funcionarios grupo C1 escala 2053 – ano 2022 – SEC 01
Corpo administrativo da administración xeral
Listaxe portas (Silleda tarde 02-07-2023)

Funcionarios grupo A2 escala 2051 – ano 2022 – SEC 01
Corpo de xestión da administración xeral
Listaxe portas (Silleda mañá 02-07-2023)

Funcionarios grupo A1 escala 2060 – ano 2022 – SEC 01
Corpo superior da administración xeral
Listaxe portas (Silleda mañá 01-07-2023)