Asembleas informativas abertas sobre as OPOSICIÓNS 2018

PONTEVEDRA: 20 de marzo ás 19:00 h. Rúa Pasantería 1, 2º andar. CP 36002. Telf. 986 866 276  scensino.pont@galicia.ccoo.es

A CORUÑA: 21 de marzo ás 18:00 h. Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar. CP 15008. Telf. 981 145 895  scensino.coru@galicia.ccoo.es

FERROL : 21 de marzo ás 18:00 h. Rúa María 42-44. CP 15402. Telf. 981 369 336  scensino.ferrol@galicia.ccoo.es

VIGO: 21 de marzo ás 18:00 h. Rúa das Teixugueiras 11 entrechán. CP 36212. Telf. 986 246 847  scensino.vigo@galicia.ccoo.es

O BARCO : 21 de marzo ás 18:00 h. Praza do Concello 2, 1º andar. CP 32300. Telf. 988 392 256  scensino.oure@galicia.ccoo.es

OURENSE: 21 de marzo ás 18:00 h. Parque San Lázaro 12, 3º andar. CP 32300. Telf. 988 392 256  scensino.oure@galicia.ccoo.es

LUGO: 23 de marzo ás 18:00 h. Rolda da Muralla 58, 4º andar. CP 27002. Telf. 982 221 060  scensino.lugo@galicia.ccoo.es

SANTIAGO: 21 de marzo ás 17:30 h. Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar. CP 15707. Telf. 981 551 826  ensino.stgo@galicia.ccoo.es