Toda a información da xuntanza coa dirección xeral de función pública do 20 de outubro de 2023 (PSEC)

No día 20 de outubro, tivo lugar unha reunión entre a Dirección Xeral de Función Pública e os sindicatos para tratar varios temas que serán debatidos na Mesa Xeral e na Comisión de Persoal en próximas datas.

Un dos asuntos tratados foi a promoción interna horizontal do persoal laboral, coa calificación de “apto” ou “non apto” para as probas, así como o uso de textos legais sen comentarios durante as probas. desde CCOO presentamos alegacións para evitar o pago de taxas, eliminar os descontos por respostas incorrectas, reducir o número de respostas alternativas e asegurar que as preguntas do exame se baseen na batería de preguntas da funcionarización.

Ademais, discutíronse as bases para os procesos de funcionarización, que se mantiveron similares aos procesos anteriores, e o prazo para revisar os postos para garantir que ninguén que cumpra os requisitos quede fóra do proceso.

Finalmente, abordouse a funcionarización do persoal en situación de excedencia, incluíndo un novo suposto para cubrir todas as situacións posibles de excedencia e manter un vínculo funcionarial coa categoría de orixe de cara a un posible reingreso.

Por último, desde CCOO expresamos discrepancias coa Administración en relación coa orde que regula a bolsa de horas por motivos de conciliación, particularmente en relación coas exclusións propostas no anteproxecto de orde e o prazo para a devolución das horas utilizadas. Tamén indicaron que presentarán outras alegacións técnicas antes do prazo límite do 22 de outubro.