Real Decreto-lei 5/2023 de transposición de Directivas da Unión Europea en materia de conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores
28/06/2023

Real Decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína, de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade; de transposición de Directivas da Unión Europea en materia de modificacións estruturais de sociedades mercantís e conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores; e de execución e cumprimento do Dereito da Unión Europea

Comentarios:

Aprobación de novos permisos e dereitos de conciliación.