Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato para o curso 2024/25
04/06/2024

RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento
das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obrigatoria e bacharelato no curso académico 2024/25.

Comentarios: