Acordo Marco para unha Administración do século XXI
14/11/2022

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”.

Comentarios:

Acordo que recolle un incremento de ata o 9,8 % ao mes a empregados/as públicos/as entre 2022 e 2024.

Categoría(s):