Escola de formación sindical Verísimo Pazos LGTBIQ+

ACTUALIZACIÓN: Pospúxose de febreiro ao 26 e 27 de abril

QUE?

Xornadas da Federación de Enseñanza de CCOO centradas na formación sindical LGTBIQ+

ONDE?

Escola Sindical Juan Muñiz Zapico. Rúa de Longares, 6. 28022, Madrid

CANDO?

Venres 26 de abril de 2024, 11:00 a 19:30

  • Delitos de odio
  • Actividades fóra de programa
    • Podcast interxeracional
    • Película

Sábado 27 de abril de 2024, 9:30 a 17:30

  • Intercambio de talleres | materiais
  • Desenvolvemento da Lei 4/2023. Protocolo de actuación para a atención do acoso ou a violencia contra as persoas LGTBI.
  • Desafíos pendentes da Lei 4/2023. Intercambios de experiencias intersex, non binaries e persoas trans.

INSCRICIÓN

Por favor, enche os seguintes formularios segundo o teu ámbito de traballo: