Cadro retribucións PSEC marzo 2024 – Persoal funcionario